הצהרת נגישות

נושא הנגישות הוא נושא חשוב ולכן נעשו באתר זה מאמצים להנגיש את המידע והתכנים בו כנדרש. באתר קיים תוסף נגישות המאפשר לשנות את ניגודיות הצבעים באתר וכן לשנות את גודל הטקסט. בנוסף על כך בוצעו באתר התאמות ברמת הקוד במטרה להנגיש את המידע והתוכן על ידי הפעולות הבאות: ניווט באמצעות המקלדת אפשרות עצירה של גלריות [...]